Son 6 (altı) ay içinde cepheden çekilmiş 4 (dört) adet biyometrik fotoğraf.

“M”, “A1”, “A2”, “A” ,“B1” “B” “D1” “D” “C1” “C” ve “F” sınıfı için en az ilkokul düzeyinde eğitim almış olmak.

Sabıka kaydının olmadığına dair dilekçeyi Adliye'den, Kaymakamlıktan veya E-Devlet üzerinden almış olmak.

Pratisyen tabip veya uzman tabip tarafından verilen "sürücü olur" sağlık raporu almış olmak.